Usługi pielęgniarskie

 • W ramach opieki pielęgniarskiej współpracujemy z Urmedica – Prywatną Praktyką Pielęgniarską www.urmedica.pl

  urmedica

  • Usługi pielęgniarskie świadczone są w domu pacjenta po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 608 290 862
  • pomiar podstawowych parametrów życiowych ( ciśnienia tętniczego i tętna , temperatury)
  • pomiar w domu pacjenta ( poz. cukru, poz. cholesterolu, poz. trójglicerydów)
  • pomiar całodobowy ciśnienia tętniczego krwi
  • zabiegi – zastrzyki, opatrunki, lewatywa, cewnikowanie pęcherza, stawianie baniek
  • zakładanie wenflonu, podaż wlewów dożylnych
  • zdjęcie szwów
  • zakładanie sondy do żołądka
  • pielęgnacja stomii
  • pobieranie materiału do badań diagnostycznych u dorosłych i dzieci (krew, mocz, wymaz)
  • opieka domowa kilku godzinna lub całodobowa
  • opieka nad osobami starszymi
  • pomoc pielęgniarska w toalecie i higienie codziennej
  • stosowanie skutecznych metod i technik karmienia oraz nawadniania chorych
  • opieka nad chorym z cukrzycą
  • zaopatrywanie odleżyn, odparzeń i innych trudno gojących się ran
  • edukacja chorego – z ograniczoną sprawnością – samoobsługi w czynnościach codziennych
  • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samopielęgnacji
  • inne usługi pielęgniarskie według zapotrzebowania chorego