Ultrasonografia jest pierwszym badaniem w ocenie węzłów chłonnych. Najczęściej oceniane są węzły chłonne szyjne, pachowe, pachwinowe oraz węzły chłonne krezkowe (wewnątrzbrzuszne). Wykonujący badanie lekarz przykłada pokrytą żelem głowicę ultrasonograficzną do badanej okolicy. Badanie jest nieszkodliwe, bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania. Jeżeli ma być wykonane u dziecka dobrze jest je nakarmić ok. 15-20 minut przed badaniem, aby było spokojniejsze.

Niezależnie od lokalizacji podczas badania analizowane są następujące cechy węzłów:

Lokalizacja

Stwierdzenie węzłów w pewnych okolicach może być niepokojące – np. węzły chłonne w okolicach nadobojczykowych czy w śródpiersiu zawsze są traktowane jako podejrzane i wymagają dalszej obserwacji lub poszerzenia diagnostyki.

Wielkość

Powiększony węzeł chłonny u pacjenta z mononukleozą.

Powiększony węzeł chłonny u pacjenta z mononukleozą.

Wbrew ogólnemu przekonaniu wielkość węzłów nie ma kluczowego znaczenia w ich ocenie. Węzły powiększają się zarówno w przebiegu procesów nowotworowych jak i stanach zapalnych i infekcjach, przy czym ta ostatnia przyczyna jest zdecydowanie najczęstsza.

Kształt

Ocena kształtu węzłów jest bardzo ważna. Prawidłowe węzły chłonne są owalne. Jeżeli mają kształt okrągły zawsze budzą niepokój i wymagają dalszej diagnostyki. Ogólnie przyjętą normą jest stosunek długości do grubości węzła, który powinien wynosić >2 – wskaźnik ten nosi nazwę indeksu Solbiatiego.

Echogeniczność i echostruktura

W przebiegu infekcji echogeniczność węzłów obniża się jednak struktura węzła najczęściej pozostaje prawidłowa. Jeżeli struktura węzła jest zatarta, tzn. nie jest widoczna wnęka może to świadczyć o zajęciu przez proces nowotworowy. Badanie USG pozwala również uwidocznić zmiany martwicze oraz przestrzenie ropne.

Ukrwienie

USG doppler Bardzo bogate ukrwienie węzła. Wzorzec unaczynienia odwnękowy. Pacjent z mononukleozą

USG doppler Bardzo bogate ukrwienie węzła. Wzorzec unaczynienia odwnękowy. Pacjent z mononukleozą

Do oceny ukrwienia węzłów stosuje się badanie dopplerowskie. Prawidłowe węzły oraz węzły odczynowe są unaczynione odwnękowo przez pojedyncze naczynie, które się następnie rozgałęzia. W przypadku węzłów nowotworowych można zaobserwować naczynia wnikające do węzła od obwodu.

Tworzenie ew. pakietów

Tworzenie pakietów przez węzły jest zawsze objawem patologicznym i wymaga wykluczenia choroby nowotworowej.

Elastografia węzłów chłonnych

W Centrum USG Diagnoson mamy możliwość wykonywania elastografii węzłów chłonnych. Jest to nowa technika ultrasonograficzna, która wnosi niezwykle przydatne informacje dotyczące ich twardości. Główne zastosowanie tej metody to różnicowanie pomiędzy węzłami odczynowymi i nowotworowymi. W przebiegu chorób rozrostowych węzły są twardsze w porównaniu do węzłów odczynowych.

CategoryBez kategorii

2015 © Centrum USG i lekarze specjaliści DIAGNOSON