Badanie USG szyi polega na ocenie struktur anatomicznych położonych w jej obrębie za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje lekarz przykładając głowicę ultrasonograficzną do szyi pacjenta. Aby poprawić transmisję dźwięków do badanych tkanek głowicę pokrywa się żelem. Podczas badania lekarz na bieżąco analizuje obrazy wyświetlane na monitorze aparatu USG. Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje wynik. Jeżeli podczas badania widoczne były odchylenia od normy to do wyniku są załączone ich zdjęcia.

Anatomia szyi jest skomplikowana ponieważ w stosunkowo niewielkiej okolicy znajduje się bardzo wiele różnych narządów i struktur. Ocena poszczególnych z nich stanowi osobne badanie USG. W zależności od wskazań i potrzeb wykonuje się jedno lub kilka z nich. Do podstawowych badań USG narządów szyi zaliczamy:

USG węzłów chłonnych szyjnych – podczas badania ocenia się węzy chłonne skupione w pięciu regionach anatomicznych szyi oraz węzły nadobojczykowe. Badanie USG pozwala ocenić ich wielkość, kształt, echogeniczność i echostrukturę, unaczynienie. W Centrum Medycznym Diagnoson posiadamy również elastografię, dzięki której można określić ich twardość. Węzły nowotworowe są twardsze niż węzły nienowotworowe, najczęściej infekcyjne (więcej informacji: USG węzłów chłonnych).

USG ślinianek – ultrasonografia pozwala uwidocznić wszystkie ślinianki. Oceniane są ślinianki przyuszne, podżuchwowe oraz podjęzykowe. W badaniu USG rozpoznawane jest: zapalenie ślinianek, kamica przewodów ślinowych, guz ślinianki.

USG tarczycy – jest to jedno z najczęściej wykonywanych badań USG. Tarczyca jest narządem miąższowym leżącym w dolno-przedniej części szyi jest więc dobrze dostępna dla badania ultrasonograficznego. W badaniu USG można stwierdzić: powiększenie tarczycy (tzw. wole), zmiany ogniskowe (zwane potocznie guzkami), zapalenie tarczycy (choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, zapalenie de Querveina),  wad rozwojowe (np. agenezję, hipoplazje, ektopię) (więcej informacji: USG tarczycy).

USG mięśni MOS – jest rutynowo wykonywanym badaniem obrazowym u dzieci z kręczem szyi (nieprawidłowe ustawienie głowy). Pozwala ono zróżnicować czy kręcz jest wynikiem pogrubienia i skrócenia mięśnia MOS, guza w jego orębie (fibromatoza szyi – łagodny guz mięśnia MOS), zmian w okolicznych tkankach (np. guz, torbiel, powiększone węzły chłonne) jeżeli obraz USG jest prawidłowy to przyczyną mogą być zaburzenia czynnościowe lub zaburzenia neurologiczne.

 

Przygotowanie do badania USG szyi:

Nie jest potrzebne specjalne przygotowanie do badania.

Jeżeli badane będzie małe dziecko to warto nakarmić je ok. 15-20 minut przed badaniem, aby zminimalizować jego niepokój.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą badań USG wykonywanych w naszym Centrum.

 

CategoryBez kategorii

2015 © Centrum USG i lekarze specjaliści DIAGNOSON