USG barku – wysięk w pochewce ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia

USG barku – wysięk w pochewce ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia

Badanie polega na ocenie struktur stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego oraz okolicznych tkanek miękkich. Badanie USG obrazuje przede wszystkim tkanki miękkie czyli chrząstki, więzadła, ścięgna, torebkę stawową, błonę maziową, mięśnie. Doskonale pokazuje płyn stawowy. W badaniu USG widoczne są powierzchnie kości, natomiast ze względu na ograniczenia fizyczne nie można uwidocznić jej wnętrza. Do oceny kości stosuje się zdjęcia rentgenowskie oraz tomografię komputerową. Badanie USG barku oraz techniki rentgenowskie wzajemnie się uzupełniają.

Podczas badania lekarz przykłada głowicę pokrytą żelem do barku pacjenta i za jej pomocą skanuje poszczególne struktury anatomiczne. Badanie jest niebolesne i nieszkodliwe.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Podczas badania standardowo ocenia się ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, które przechodzi przez staw i przyczepia się do łopatki. Ciekawostką jest fakt, że jest to jedyne ścięgno w naszym organizmie, które biegnie wewnątrzstawowo. Oceniana jest struktura ścięgna, ulegająca zatarciu w zmianach pourazowych oraz zwyrodnieniowych. Częstą nieprawidłowością jest płyn dookoła ścięgna układający się w pochewce ścięgna. Następnie oceniana jest powierzchnia głowy kości ramiennej, badanie USG barku pokazuje nierówności na jej zarysie, które są najczęściej związane z chorobą zwyrodnieniową lub urazem. Bardzo ważną częścią badania jest ocena ścięgien stożka rotatorów, który złożony jest z ścięgien czterech mięśni. Mięśnia podłopatkowego, nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego oraz obłego mniejszego. Ścięgna te w miejscu swojego przyczepu tworzą swoisty pierścień na głowie i przynasadzie kości ramiennej.

USG barku – całkowite zerwanie ścięgna m. nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego

USG barku – całkowite zerwanie ścięgna m. nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego

Uszkodzenia stożka rotatorów są bardzo częstą przyczyną dolegliwości bólowych.

W badaniu USG barku widoczne są zarówno częściowe jak i całkowite uszkodzenia tych ścięgien. Najczęściej zmiany dotyczą ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. Badanie ultrasonograficzne potrafi rozróżnić uszkodzenie częściowe od całkowitego zerwania. Inne patologie powodujące dolegliwości jak np. zwapnienia w stożku rotatorów czy tendinopatia również są widoczne w badaniu USG barku.
Standardową częścią oceny barku jest badanie stawu barkowo-obojczykowego. W stawie tym widoczne są głównie zmiany zwyrodnieniowe oraz rzadziej zmiany pourazowe.

Bardzo ważną częścią badania USG jest ocena dynamiczna. Jest to przewaga badania USG nad innymi badaniami obrazowymi. Badający może dzięki temu ocenić jak wyglądają poszczególne struktury stawowe w ruchu. Stosując badanie w odwodzeniu można również ocenić ew. zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej.

Najczęstszymi wskazaniami do oceny USG stawu barkowego są dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości.

 

Diagnoson Centrum USG i lekarze specjaliści

ul. Warszawska 100/U8, Gdańsk Ujeścisko
ul. Kielnieńska 123/U1, Gdańsk Osowa

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę:

Tel. +48 (58) 380 00 69

CategoryBez kategorii

2015 © Centrum USG i lekarze specjaliści DIAGNOSON