Pomoc dla potrzebujących Ukraińców. Badania USG diagnostyczne (ze wskazań medycznych). Z bezpłatnej pomocy mogą korzystać osoby posiadające dokument potwierdzający jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy potwierdzony przez Straż Graniczną RP.

2015 © Centrum USG i lekarze specjaliści DIAGNOSON